De novo

… enon sei por canto tempo, nin ata cando. Pero recuperei a clave, logo podo seguir ‘vivo’ aquí.

Comments are closed.